نوبت، درست لحظه آخر به ما رسید
انسان به عاشقانه‌ترین ماجرا رسید

حوا درنگ کرد، زمین، سیب سرخ شد
آدم سکوت کرد، قیامت فرا رسید

کشتی‌شکستگان و رسولان ناامید
در انتظار معجزه بودند تا رسید

از دشت‌ها تلاوت باران شروع شد
از کوه‌ها به گوش بیابان، صدا رسید

تاریخ ایستاد، جهان، مکث کرد و بعد
فواره‌ای بلند شد و تا خدا رسید

پیغمبری به رنگ گل سرخ، باز شد
عطر تنش به دورترین روستا رسید

عبدالجبار کاکایی