یه سری مردا هستن ...

کفش برلوتی پاشون میکنن
ساعت ورساچه و گوشی 8800 مشکی طلایی دس میگیرن .
اودکلن خاص ، مثلا لالیک میزنن
...
مشروب فقط ویسکی ...
قهوه رو بدون شیر و شکر میخورن !
مردایی که سوارماشین مشکیشون میشن و ساعت 1 شب تنها تو خیابونا رانندگی میکنن در حالی که یه آهنگ خاص ، مثلا پینک فلوید رو با صدای بلند 100 بار گوش میکنن .
همونایی که تنها کافه و رستوران میرن .
از دور که نگاشون میکنی ابروهاشون گره خورده تو هم ، همش فکر میکنن ... ولی وقتی نزدیک میری و باهاشون صحبت میکنی با نگاه و آرامش خاصی باهات حرف میزنن !
اینا بهترین آدما برا درد دلن .
همونایی که راجبه همه چیز اطلاعات دارن و نگفته میفهمن ...

اما این مردا یه زمان مثل بقیه مردا معمولی بودن !!!
اسپورت میپوشیدن ، با صدای بلند میخندیدن ، فوتبال میدیدن ، چشم چرونی میکردن و ... خلاصه عین خیالشون نبودو رنگی بودن !
تا اینکه یه روز، یه زن تو زندگی شون اومد .
عاشق شدن ...
زنی که زندگیشون رو عوض کرد ، تنهاشون گذاشت و رفت !!!
از اون روزاین مردا خیلی عجیب و خاص شدن .

خلاصه این مردا از دور خیلی خوب و جذابن ولی اگه بخوای وارد زندگیشون بشی ...
وقتی بهشون بگی دوست دارم ، غصه رو تو چشاشون میبینی ... ! انتظار نداشته باش بهت بگن منم دوست دارم !!!
مکالمه های تلفنیشون کوتاه و مختصره ... برا قرارشون عجله و هیجان ندرارن !
این مردا دیگه خیلی سخت اعتماد میکنن !
اگه بهشون دروغ بگی ، سعی نمیکنن ثابت کنن و ... بلکه یه لبخند کوچیک با چشای خمار میزنن و آروم پا میشن و میرن .
وقتی رفتن دیگه هیچ وقت برنمیگردن .
حالا حالا ها گذشت ندارن و اصلا فکر نکن دل رحمن ... !
این مردا یه بار بزرگترین درد دنیارو تحمل کردن ... یادت نره دیگه هر دردی براشون درد نیست ...!
این مردا خیلی دیر به دست میان ولی وقتی اومدن برای همیشه میمونن .